Tájékoztatás rezsicsökkentésről

Tisztelt Tulajdonosok!

A közlönyben megjelent 259/2022. sz. Társasházakat is érintő rezsicsökkentés árszabásáról az alábbi információkat tudjuk megosztani:

Villamos energia:

Társasházi szabályozás az alábbiakat tartalmazza:

„A lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.”

Ez azt jelenti, hogy a hőszivattyús, vagy geotermikus áramfűtéssel rendelkező társasházak korlátozás nélkül használhatnak rezsicsökkentéssel érintett áramot a fűtési időszakban. Ennek árát ugyanezen a napon megjelent MEKH rendelet nem tartalmazza, így az nem változik.

Egyéb fogyasztási helyek vonatkozásában (lépcsőházi áram, kazánáram stb.), a szabályozás jelenleg nem tartalmaz a Társasházakra vonatkozó előírást, tehát itt a 2523 kWh/év-et kell figyelembe venni.

„2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.”

Gázfogyasztás (központi fűtéssel rendelkező társasházak):

„A társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az  egyetemes szolgáltató részére a  lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az  épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról.”

A nyilatkozat megtétele a közös képviselő, vagy intézőbizottság feladata. Az egyéni lakóknak feladata nincs.

„Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a  9.  §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan. A  2022.  augusztus  15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az  (1)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.”

„2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 1729 m3/év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig” jogosult a kedvezményes áron vásárolni.

Számításaink szerint a központi fűtéssel rendelkező Társasházak -lakásszámra történő osztással- lakásonként beleférnek a rendeletben rögzített kedezményes áron számított gázdíj határába.

További részletes információk: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi