Népszámlálás 2022 tájékoztató

Tisztelt Tulajdonosok/Lakók!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között népszámlálást hajt végre. A tízévente végzett teljes körű nép- és lakásszámlálás kiemelt fontosságú, mert eredményei a közvetlen környezetünk, a településünk és az egész ország jövőjét meghatározó döntések megalapozásához nyújtanak segítséget, így mindannyiunk életére kihatnak. Fontos, hogy a közösségünket érintő döntések valós adatok alapján születhessenek meg, ezért a KSH kéri hazánk minden lakosának együttműködését a népszámlálás sikeres végrehajtásában.

Szeptember 26. és 30. között a KSH postai levelet küld az országban található minden lakcímre, amely tájékoztatást ad a népszámlálásról és tartalmazza az internetes válaszadáshoz szükséges 12 jegyű belépési kódot. Az internetes kitöltésre október 1. és 16. között lesz lehetőség, ezt követően azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az internetes kitöltés lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel.

A társasházakba a levelek házszám szintig megcímezve, tehát emelet és ajtószám jelölése nélkül érkeznek, ezért fontos, hogy a lakók a címüket pontosan, emelet, ajtó szintig adják meg az kérdőív kitöltése során. Ez alapján lehet majd látni, honnan érkezett be interneten kérdőív. Ezeket a lakcímeket számlálóbiztos nem fogja felkeresni.

Október 16. után, a számlálóbiztos segítségével történő kitöltés során szintén elengedhetetlen, hogy az egyes lakcímeken pontosan beazonosítható legyen a házszám, az emelet és az ajtószám. Ez alapján fogja a számlálóbiztos felkeresni azokat a lakcímeket, ahonnan nem érkezett be interneten kérdőív.

A lakóközösség figyelmét a KSH tájékoztatója alapján felhívjuk, hogy az emelet és ajtószámok pontos feltüntetésére a bejárati ajtókon, postaládákon. Kérjük kattintson a plakát megtekintéséhez:

Tájékoztatás rezsicsökkentésről

Tisztelt Tulajdonosok!

A közlönyben megjelent 259/2022. sz. Társasházakat is érintő rezsicsökkentés árszabásáról az alábbi információkat tudjuk megosztani:

Villamos energia:

Társasházi szabályozás az alábbiakat tartalmazza:

„A lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.”

Ez azt jelenti, hogy a hőszivattyús, vagy geotermikus áramfűtéssel rendelkező társasházak korlátozás nélkül használhatnak rezsicsökkentéssel érintett áramot a fűtési időszakban. Ennek árát ugyanezen a napon megjelent MEKH rendelet nem tartalmazza, így az nem változik.

Egyéb fogyasztási helyek vonatkozásában (lépcsőházi áram, kazánáram stb.), a szabályozás jelenleg nem tartalmaz a Társasházakra vonatkozó előírást, tehát itt a 2523 kWh/év-et kell figyelembe venni.

„2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.”

Gázfogyasztás (központi fűtéssel rendelkező társasházak):

„A társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az  egyetemes szolgáltató részére a  lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az  épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról.”

A nyilatkozat megtétele a közös képviselő, vagy intézőbizottság feladata. Az egyéni lakóknak feladata nincs.

„Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a  9.  §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan. A  2022.  augusztus  15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az  (1)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.”

„2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 1729 m3/év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig” jogosult a kedvezményes áron vásárolni.

Számításaink szerint a központi fűtéssel rendelkező Társasházak -lakásszámra történő osztással- lakásonként beleférnek a rendeletben rögzített kedezményes áron számított gázdíj határába.

További részletes információk: https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi

Karácsonyfák gyűjtése

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbiakban osztjuk meg a Zalai Közszolgáltató nonprofit Kft. levelét a karácsonyfák gyűjtéséről:

🎄Elkezdődik a fenyőfagyűjtés🎄

Zalaegerszegen január 6.-tól kezdődik a karácsonyfák begyűjtése, amit a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végez.
Meghatározott menetrend nincs. Kapacitásunk függvényében lehetőség szerint hetente minden városrészt felkeresünk. A begyűjtési időszak február közepéig tart, de természetesen a későbbi időpontokban kihelyezett fákat is elszállítjuk.

Kérjük Kedves Ügyfeleinket, hogy fenyőfáikat jól látható, könnyen megközelíthető helyre, a forgalmat nem akadályozó módon helyezzék el! (Társasházi ingatlanok esetében a társasházi hulladékgyűjtő konténer mellé.)

Továbbá kérjük Önöket, hogy az újrahasznosíthatóság érdekében fájuktól „tiszta”, idegen anyagoktól (szaloncukorpapír, díszek, fényfüzérek) mentes állapotban váljanak meg! A begyűjtött karácsonyfák energetikai célokra kerülnek hasznosításra.

Áramszünet

Tisztelt Ügyfeleink!

2021. szeptember 16-án (csütörtök) 8 órától várhatóan 12 óráig, a Deák téren és környékén áramszünet lesz. A Városi Ügyfélszolgálati Iroda ebben az időszakban nem tud üzemelni.  Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

illusztracio
Deák tér 3-5. C.

Városi Ügyfélszolgálati Iroda

Tisztelt Ügyfeleink!

2021. május 17-től (hétfő) a megszokott nyitvatartás szerint, újra fogadja ügyfeleit a Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Zalaegerszeg, Deák tér 3-5/C.), található személyes ügyfélszolgálata.
Az egészségünk kölcsönös megőrzése érdekében kérjük, hogy tartsák be a következő előírásokat:

  • az ügyféltérben egyidejűleg csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány szabad munkaállomás
  • várakozni az irodaépület előtt kell
  • az ügyfélszolgálati irodába való belépéskor kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés
  • ügyintézésre csak az ügyben eljáró személy érkezzen (kivétel ez alól a tolmács, illetve
  • fogyatékkal élő kísérője)
  • a reggeli hosszú várakozási idő elkerülése érdekében ne csak a nyitási időpontra érkezzenek, hanem vegyék igénybe a nyitvatartási idő teljes időtartamát
    A megelőzés mindannyiunk érdeke, köszönjük együttműködésüket!
illusztracio
Deák tér 3-5. C.

Társasházi közgyűlési információk:

A magyar közlönyben megjelent rendeletek alapján:

Február 22-én megjelent 80/2021. (II. 22.) kormányrendelet alapján május 23-tól számíthatunk arra, hogy a közgyűlések elkezdődhetnek.

A Magyar Közlöny 2021/27 számában kihirdetett jogszabályból az rajzolódik ki, hogy a járványügyi szakemberek úgy látják, Magyarország nem csak megrendelte, de meg is kapja azt a mennyiségű vakcinát, ami lehetővé teszi a korlátozások feloldásához szükséges mennyiségű oltás beadását.
Jelenleg a közgyűléseket is tiltó az 502/2020. (XI.16.) kormányrendelet alkalmazását a 80/2021. (II.22.) kormányrendelet 1. § 12. pontja és a 2. § (2) bekezdése alapján 2021. május 22-ig meghosszabbították, de ez a „visszavonásig érvényes”-hez képest mindenképpen tervezhetőbb.

A tulajonosok vagy a képviselő kezdeményezésére írásbeli szavazás tartható, amely továbbra sem irányulhat beszámolóval kapcsolatos témákra vagy a közös képviselő felmentésére (kivéve a képviselő halála esetén).