Tevékenységek

Társaságunk rövid bemutatása

Fő tevékenységeink:

Önkormányzati bérlemények (lakások, nem lakás célú bérlemények) kezelése, üzemeltetése,
Társasházi közös képviselet ellátása,
Építőipari kivitelezés, felújítás, karbantartás, egyéb szolgáltatások (takarítás, épület-üzemeltetés).

Az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében ingyenesen hívható telefonszámot is üzemeltetünk, így ügyfeleink kényelmesebben intézhetik ügyeiket és tehetnek hibabejelentést.

Elérhetőségeink: Telefon: 92/312-730, 92/511-670
Zöld szám: 06-80-204-383 (vezetékes számról ingyenesen hívható)
E-mail: tarsashaz@leszkft.hu
Honlap: www.leszkft.hu
A Kert utca 39. szám alatti irodaházunkban, található ügyfélfogadó irodánkban az alábbi ügyfélfogadási időben személyesen felkereshetik társasház-kezelőinket:

Kedd: de. : 8 – 12., du.: 13 – 16 óráig,
Csütörtök: du.: 13 – 16 óráig.

A Deák tér 3-5. alatt található kihelyezett „Városi Ügyfélszolgálati Irodában” hétfőtől péntekig hosszabb nyitva tartással érdeklődhetnek befizetéseikről, egyenlegükről, valamint adatváltozást, tulajdonos változást, vízóra állást jelenthetnek be.

Társaságunk előfizetője a Társasházi Háztartás és a Társasházi Magazin szaklapoknak (melyet szükség esetén ingyenesen elolvashatnak ügyfélszolgálatunkon) valamint tagja a Magyar Ingatlan-gazdálkodók Szövetségének, mely a nagyvárosok ingatlangazdálkodással foglalkozó cégeit tömöríti.

Társasházi közös képviselők felelősségbiztosítással rendelkezünk (Generali Biztosítónál).

Zalaegerszegen a társasházkezelő cégek közül 2013 januárjától elsőként a Társasházi tulajdonosok Internetes honlapon is lekérdezhetik egyenlegüket, havonta ellenőrizhetik befizetéseiket, a Számvizsgáló Bizottság tagjai pedig az összes könyvelési listát lekérhetik.

Közös képviseleti csoport:

A társaságon belül 1995–től külön szervezeti egység – a Közös Képviseleti Iroda –
foglalkozik a társasházak közös képviselői (üzemeltetői) feladatainak ellátásával.
A munkatársak többsége rendelkezik a szükséges társasházkezelői vizsgával.

Közös képviseletet 119 lakóépületben látunk el, irodaházat is üzemeltetünk, és csak főkönyvi könyvelési és pénzügyi feladatokat is vállalunk.

Közös képviselővé választásunk esetén a Társasházban a következő kiemelt területeken kezdünk meg azonos időben tevékenységet:
• műszaki bejárás, az elvégzendő felújítási, karbantartási munkák feltárása,
• a szükséges javítások és esetleges felújítások beindítása a számvizsgáló bizottsággal történő egyeztetésnek megfelelően, illetve közgyűlési döntés alapján,
• esetlegesen fennálló adósságok, kifizetetlen számlák rendezése (külön megállapodás, részletfizetéssel, a lehetőségek szerint),
• nem fizetők ellen még el nem indított eljárások megkezdése, aktuálisak további nyomon követése, végrehajtása, szükség esetén újak indítása,
• a házban felmerülő problémák felmérése, annak kezelése,
• a meglévő gondnoki feladatok koordinálása, ha nem lenne, annak kialakítása amennyiben igényli a társasház,
• a rendes üzemeltetés biztosítása az Alapító Okirat/SzMSz és a közgyűlés határozataiban foglaltak szerint,
• átadás-átvétel megszervezése, közművek, bank, egyéb szolgáltatóknál való átjelentkezés.

Lakásszövetkezetek könyvelését is vállaljuk.

A szerződött társasházaink több mint 80%-ánál legalább 8-10 éve látjuk el folyamatosan a feladatokat. A fennmaradó kb. 20%-nyi épületet 3-4 éve kezeljük.

Mint közös képviselő, a tulajdonosok érdekeinek figyelembevételével szervezzük a társasház működését.
Ennek keretében:

a társasházi törvény előírásai alapján előkészítjük a társasházi közgyűléseket, melyekhez igény szerint cégünk telephelyén díjmentesen 2 db helyiséget (nagy és kistárgyaló) tudunk biztosítani,
gondoskodunk a közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
NAV, pénzintézetek, közüzemi szolgáltatók felé a változások bejelentéséről.
az újonnan átvett épületekben szemrevételezéses műszaki felmérést végzünk.
1./ Gazdasági, pénzügyi (könyvelés, elszámolások) tevékenység keretében

Javaslatot teszünk az éves költségvetésre.
Az elfogadott költségvetés alapján a tulajdonosokat névre szólóan kiértesítjük a fizetendő közös költségről.
Központosított számítógépes nyilvántartást vezetünk a tulajdonosok befizetéseiről, melyről félévente elszámolást készítünk.
Gondoskodunk a szállítói számlák és egyéb kötelezettségek kiegyenlítéséről.
Ellátjuk a társasház alkalmazottaival kapcsolatos összes munkáltatói feladatokat (munkaügyi bejelentés, NAV), bérszámfejtés, munkaügyi nyilvántartások, adózás).
Minden év legkésőbb május 31-ig társasházi közgyűlésen számolunk be az előző év gazdálkodásáról, a társasház pénzügyi helyzetéről.
A számviteli törvény szerint elkészítjük az éves mérlegbeszámolót, valamint a társasházra vonatkozó adóbevallásokat (éves társasházi, és SZJA).
Az OTP Bankkal, a Takarékbank Zrt-vel, a K&H Bankkal, Erste Bankkal valamint a Raiffeisen Bankkal elektronikus kapcsolatunk van, így az utalásokat e rendszeren keresztül bonyolítjuk. Készpénzes forgalmat a lehető legminimálisabbra próbáljuk szorítani, a lakók részéről a helyszínen készpénzbeszedést nem vállalunk. Helyette banki átutalást, postai (sárga) csekkes befizetést, vagy közvetlenül banki készpénzbefizetést javaslunk. A naprakészség következtében a társasház pénzügyeit folyamatosan figyeljük és gondoskodunk a szabad pénzeszközök optimális befektetéséről, lekötéséről.
Évente (de külön megbízás alapján gyakoribban is) leolvassuk a lakásvízórákat, év végén elszámoljuk a tényleges vízfogyasztást (év közben a tulajdonossal megállapított átalányt állítunk be).
Kapcsolatot tartunk a Számvizsgáló Bizottsággal vagy Intéző Bizottsággal (könyvelés esetén a közös képviselővel), ők igény szerint bármikor ellenőrizhetik munkánkat ügyfélszolgálati irodánkban vagy külön biztosított tárgyalóban.
A pénzintézetek részére a felújítási munkákhoz kapcsolódóan kamattámogatott vagy egyéb hitelfelvétel során biztosítjuk a szükséges adatokat, kért dokumentációkat (hivatalos eljárási díjakat kivéve, pl. földhivatal díjai, illetékek).
A szabályokban előírt nyilvántartásokat vezetjük, a bizonylatokat irattárazzuk, raktárhelyiségben őrizzük, lebonyolítjuk a hivatalos levelezéseket.
2./ Műszaki tevékenység keretében

Évente egyszer – ha igény van rá többször is – műszaki bejárást tartunk a házban, a szükséges karbantartások, felújítások felmérésére (különösen a közgyűlések előtt).
A költségvetés előkészítése kapcsán javaslatot teszünk a műszakilag szükséges javítások, karbantartások elvégzésére, a pénzügyi fedezet megjelölésével.
Kapcsolatot tartunk a társasház gondnokával, fűtőjével és takarítójával, ellátjuk annak irányítását, bérszámfejtését (alkalmazotti jogviszony esetén), oktatását.
A közgyűlésen elfogadott munkákhoz az árajánlatokat bekérjük, a társasház által kijelölt tulajdonostársakkal együtt a kivitelezőt kiválasztjuk.
Gondoskodunk az üzemeltetési és karbantartási szerződések megkötéséről, azok követéséről (közüzemi szolgáltatások, lift, kazán, stb.).
Az elvégzendő munkákhoz szükség szerint műszaki szakvéleményt kérünk.
Elvégeztetjük az OTSZ szerinti tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat, a hiányosságokat feltárva javaslatot teszünk a közgyűlésnek a kijavításra.
Biztosító társaságokkal kapcsolatot tartunk, árajánlatokat szerzünk be, kezeljük a kárbejelentéseket is, melyek közös tulajdont érintenek.
Figyeljük a pályázati lehetőségeket (kémények, épület felújítások), erről igény szerint tájékoztatást adunk, közgyűlésen kívül is.
Épületbiztosítással összefüggésben a közös tulajdont érintő kártérítéseket lebonyolítjuk, bejelentjük.
3./ Jogi tevékenység keretében

Vállaljuk a hátralékos tulajdonostársak felszólítása utáni fizetési meghagyás elektronikus kibocsátását, jogerőre emelkedés esetén végrehajtási eljárás megindítását.
A Szervezeti és Működési Szabályzat ide vonatkozó speciális előírásainak betartását is vállaljuk (határidők, stb.) a fentiekkel kapcsolatban.
A közgyűlési döntés és a társasházi törvény előírásainak megfelelően jelzálogjog bejegyeztetését, nyilvántartását, törlését is elvégezzük.
4./ Építőipari kivitelezés és hibaelhárítás (külön díjazás és ajánlat ellenében)
A társasházaknál előforduló kisebb hibák kijavítására vagy karbantartásokra, felújításokra kivitelezői kapacitással is rendelkezünk.
Tevékenységi körünk a teljes építőipari kivitelezést, karbantartást, szerelést, felújítást magában foglalja, mely kiterjed az alábbi területekre:

épület karbantartás és felújítás
víz-, gáz-, központi fűtésszerelés
általános hibaelhárítás
nyílászárók szigetelése, szerelése
takarítási tevékenység

A díjazás külön szerződés esetén költségvetés alapján, azonnali hibaelhárítás vagy javítás esetén a rezsióradíj és anyagkiírás alapján az építőipari normák szerint történik.

Az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások elhárítására éjjel-nappal és hétvégén is ügyeletet tartunk, mely az alábbi telefonszámon érhető el, a hibaelhárítás érdekében a lehető leghamarabb alvállalkozót küldünk ki (dugulás, csőtörés esetén), amennyiben a bejelentés 18.00 óráig megérkezik (egyéb esetben a következő nap):
92/312-730

5./ Egyéb szolgáltatások (külön megrendelés és díjazás ellenében)
Teljes vagy részleges felújítási munkák előkészítése, kivitelezése, terveztetése, műszaki ellenőrzése saját vagy külsős alkalmazottal.
A pályázati lehetőségek felkutatása utáni pályázati anyag összeállítása, benyújtása közgyűlési döntés alapján (megegyezés szerint ingyenesen is).
Jogi képviselet harmadik személlyel szemben, bírósági keresetek (bíróság által megállapított külön ügyvédi munkadíjért).
Társasház korábbi évének újrakönyvelése, ha szükséges, megbízás alapján.